Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

5 kwietnia 2024, 12:01

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniach 26, 29, 30 i 31 marca 2024 r. oraz 1 kwietnia 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach fotowoltaicznych (dalej: „Instalacje PV”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 1385 z...

Więcej...

5 kwietnia 2024, 09:06

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniach 30-31 marca 2024 roku oraz 1 kwietnia 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach źródeł wiatrowych (dalej: „Instalacje FW”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenia zostały wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z...

Więcej...

3 kwietnia 2024, 16:24

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych SEPS w dniu 08.04.2024 r. w godz. od 18:15 do 22:00 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Słowacja-Polska (SEPS-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that due to planned modernization of SEPS IT systems on 08.04.2024 from 18:15 to 22:00, it is planned to suspend the...

Więcej...

1 kwietnia 2024, 10:18

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 01.04.2024 w wysokości: 1158 MW w godz. 11:00 - 12:00, 1937 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1841 MW w godz. 13:00 - 14:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in Polish Power System on 01.04.2024 Due to oversupply of generation and in order to maintain the...

Więcej...

31 marca 2024, 16:48

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 31.03.2024 poprzez wydanie polecenia wyłączenia w godz. 12:00 - 17:00 źródeł fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 3237 MW. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in Polish Power System on 31.03.2024 Due to oversupply of generation and in order to...

Więcej...

30 marca 2024, 14:13

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 30.03.2024 w wysokości: 513 MW w godz. 13:00 - 15:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in Polish Power System on 30.03.2024 Due to oversupply of generation and in order to maintain the required reserves PSE introduces a non-market reduction of PV generation in...

Więcej...

29 marca 2024, 12:31

W celu zbilansowania zapotrzebowania na energii elektryczną z jej wytwarzaniem w okresie Świąt Wielkiej Nocy, tj. 30 i 31 marca oraz 1 kwietnia 2024 roku, OSP przewiduje korzystanie na dużą skalę ze środka operacyjnego w postaci redukowania produkcji energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne oraz wiatrowe. Konieczność zastosowania redukcji wynika z prognozowanej wysokiej...

Więcej...

29 marca 2024, 12:26

AKTUALIZACJA Z GODZ. 12.30 - zmiana godzin i wielkości redukcji Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 29.03.2024 w wysokości: 1555 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1434 MW w godz. 13:00 - 14:00 , 1763 MW w godz. 13:00 - 14:00, 1206 MW w godz. 14:00 - 15:00. PSE announcement on non-market redispatch of PV generation in...

Więcej...

28 marca 2024, 15:44

OIRE zakończył analizę uwag do Zakresu Danych Migracji (ZDM) oraz dokonał aktualizacji tego dokumentu. Konsultacje zaktualizowanego ZDM oraz możliwości zgłaszania uwag trwały od 21 stycznia do 21 lutego 2024 r. i były prowadzone zgodnie z pkt. 4.5. IRiESP-OIRE. Zgodnie z postanowieniami IRIESP-OIRE, publikujemy: zestawienie uwag zgłoszonych przez Użytkowników profesjonalnych lub Użytkowników uprawnionych, wraz ze stanowiskiem OIRE, zestawienie zmian wprowadzonych do...

Więcej...

28 marca 2024, 14:07

Publikujemy dokument pomocniczy do dokumentu TSKB zatwierdzonego 15.03.2024 r. zawierający plik importu modelu XSD w formacie Sparx Enterprise Architect (XMI). Publikowany materiał ma charakter podglądowy i może służyć do wykorzystania w utrzymaniu modeli komunikatów XSD służących do wymiany informacji z CSIRE. Plik importu modelu XSD nie stanowi elementu TSKB. Publikowany plik znajduje się w zakładce: Techniczne standardy...

Więcej...

28 marca 2024, 12:28

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 03.04.2024 r. w godz. od 08:25 do 10:55 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Słowacja-Polska (SEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE). TSO announcement on the suspension of the Single Intra-Day Coupling process TSO informs that...

Więcej...

26 marca 2024, 10:32

AKTUALIZACJA Z GODZ. 11.00 - zmiana wysokości redukcji generacji źródeł PV w godz. 12:00 - 13:00, 13:00 - 14:00. Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji źródeł fotowoltaicznych w dn. 26.03.2024 w wysokości: 1201 MW w godz. 11:00 - 12:00, 1877 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1537 MW w godz. 12:00 - 13:00, 1711 MW w godz. 13:00 - 14:00 1402 MW w...

Więcej...

20 marca 2024, 15:30

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji społecznych projektu Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują zmianę: Zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych....

Więcej...

20 marca 2024, 14:43

Komunikat OSP w sprawie procesu konsultacji społecznych projektu Zmian nr 1/2024 Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: „OSP”), planują wprowadzenie zmian do: Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23‍ listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące...

Więcej...

20 marca 2024, 14:26

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 20 marca 2024 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe linii Zamość‑Dobrotwór, (połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO) w Okresie Rezerwacji 01.04.2024 r. – 30.04.2024 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych jednotorowej linii 220 kV relacji Zamość‑Dobrotwór będącej połączeniem międzysystemowym PSE S.A. i NEK Ukrenergo...

Więcej...

18 marca 2024, 15:14

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w dniu 18.03.2024 r. na stronie internetowej www.pse.pl została opublikowana errata Standardów technicznych systemu WIRE wer.14.0. Errata zawiera korekty błędów wykrytych podczas testów z OR – wprowadzenie opcjonalności dla elementów <DPO>, <EBPM>, <OFCG>, <OFCD>, <CDO> w dokumencie RDEW, zmianę liczności <NRDO> w...

Więcej...

18 marca 2024, 10:54

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej: „PSE S.A.”) w dniu 10 marca 2024 roku wydały polecenia zaniżenia wytwarzania energii elektrycznej (dalej: „Polecenia” lub „Redysponowanie Nierynkowe”) w instalacjach źródeł wiatrowych (dalej: „Instalacje FW”) przyłączonych do krajowego systemu elektroenergetycznego. Polecenie zostało wydane na podstawie art. 9c ust. 7a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t. j. Dz.U. z 2024 roku, poz. 266 z...

Więcej...

15 marca 2024, 13:21

PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje z zainteresowanymi stronami projekt Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2025-2034 (dalej: PRSP). Zainteresowane strony, biorące udział w konsultacjach, zostały wymienione w pkt 3.1.5. w rozdziale 3 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci . ...

Więcej...

15 marca 2024, 12:51

Konsultacje zaktualizowanych TSKB oraz możliwości zgłaszania uwag rozpoczęły się 31 stycznia 2024 r. i zakończyły 21 lutego 2024 r. Proces konsultacji zaktualizowanych TSKB był prowadzony zgodnie z pkt 2.4. IRiESP-OIRE. OIRE zakończył analizę uwag do Technicznych Standardów Komunikacji Biznesowej (TSKB) oraz dokonał aktualizacji tego dokumentu. Zgodnie z postanowieniami IRIESP-OIRE, publikujemy: zestawienie uwag zgłoszonych przez Użytkowników...

Więcej...

12 marca 2024, 16:05

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr 1/CW-1/CK-1/CB-1/2024 do nowej IRiESP. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej obejmującej części: IRiESP - Wprowadzenie, IRiESP - Warunki...

Więcej...