Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Komunikaty OSP

19 października 2022, 12:34

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CK/18/2022 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji...

Więcej...

18 października 2022, 08:43

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 25.10.2022 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

17 października 2022, 13:42

PSE S.A. opublikowały dokument pn. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zgłaszanie transakcji realokacji” oraz dokonały aktualizacji dokumentu pn. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Wykonanie obowiązku mocowego – okres zagrożenia”. „Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Zgłaszanie transakcji realokacji” przedstawia działanie funkcjonalności PURM umożliwiającej przekazanie do OSP transakcji realokacji w ramach rynku wtórnego. W zaktualizowanym...

Więcej...

14 października 2022, 16:02

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji społecznych Projektu Zmian nr 8/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne...

Więcej...

7 października 2022, 23:20

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX/ECC Shipping Agent w dniu 11.10.2022 r. w godz. od 19:40 do 22:15 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

6 października 2022, 21:47

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX/ECC Shipping Agent w dniu 11.10.2022 r. w godz. od 19:40 do 22:15 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

6 października 2022, 14:14

OSP informuje, że z dn. 8 października 2022 r. wchodzi w życie zmiana zasad wyznaczania ceny rozliczeniowej sprzedaży energii z rynku bilansującego (CROs) i ceny rozliczeniowej zakupu energii na rynek bilansujący (CROz). Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 września 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy wyznaczaniu...

Więcej...

4 października 2022, 16:45

Komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. w sprawie procesu konsultacji zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/5/2022. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa o rynku mocy”), opracowały projekt Karty aktualizacji nr RRM/Z/5/2022 Regulaminu rynku mocy ,...

Więcej...

4 października 2022, 14:22

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji: Projektu Zmian nr 7/2022 Warunków Dotyczących Bilansowania. Projektu Karty aktualizacji nr CB/33/2022 IRiESP - Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi. Projektu Karty aktualizacji nr CO/5/2022 IRiESP - Część ogólna. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej funkcję Operatora Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego (OSP), planują wprowadzenie zmian do: Warunków Dotyczących Bilansowania, na...

Więcej...

27 września 2022, 11:38

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych DBAG w dniu 05.10.2022 r. w godz. od 09:55 do 10:50 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE), Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

26 września 2022, 13:54

PSE S.A. informują, że zgłoszenia transakcji realokacji wielkości wykonanego obowiązku mocowego (dalej „transakcje realokacji”) dotyczące okresów zagrożenia, które odbyły się w dniu 23.09.2022, będą przyjmowane od 9.12.2022 do 16.12.2022. Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o rynku mocy transakcje realokacji zgłaszane są w terminie 5 dni roboczych po udostępnieniu dostawcom mocy danych pomiarowo-rozliczeniowych. Dane pomiarowo-rozliczeniowe, na podstawie których będzie możliwe...

Więcej...

26 września 2022, 10:41

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 26 września 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.11.2022 r. – 30.11.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym,...

Więcej...

23 września 2022, 10:59

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają okresy zagrożenia w dniu 23.09.2022 r. w godzinach 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00. PSE S.A. opublikowały wielkości umożliwiające dostawcom mocy wyznaczenie skorygowanego obowiązku mocowego na stronie https://purm.pse.pl/ lub https://www.pse.pl/rynek-mocy-okresy-zagrozenia . Podstawa prawna: art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o...

Więcej...

13 września 2022, 08:28

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 20.09.2022 r. w godz. od 18:55 do 21:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy: Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

6 września 2022, 11:18

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EPEX (pełniącego rolę spedytora na granicach) w dniu 13.09.2022 r. w godz. od 19:40 do 21:45 (CEST), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach: Niemcy - Polska (50HzT-PSE), Czechy-Polska (CEPS-PSE), Litwa-Polska (Litgrid-PSE),Szwecja-Polska (SvK-PSE).

Więcej...

2 września 2022, 16:16

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów, informują, że z dniem 2 września 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego dodatkowego przetargu na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO w okresie rezerwacji od 7 września 2022 r. do 18 września 2022 r. w uzupełnieniu do procesu jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia PSE S.A. i NEK UKRENERGO na wrzesień 2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „Zasady Przetargów” ). Zasady Przetargów stosuje się do niniejszego jednostronnego dodatkowego przetargu na zdolności przesyłowe połączenia...

Więcej...

2 września 2022, 15:15

Komunikat OSP działającego jako OIRE w sprawie wystąpienia do Prezesa URE o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii oraz współpracy z Użytkownikami systemu elektroenergetycznego i innymi podmiotami zobowiązanymi lub uprawionymi do korzystania z Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii. Operator Systemu Przesyłowego elektroenergetycznego...

Więcej...

30 sierpnia 2022, 13:27

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., jako Biuro Przetargów informują, że z dniem 30 sierpnia 2022 r. rozpoczynają proces jednostronnego przetargu miesięcznego na zdolności przesyłowe połączenia międzysystemowego PSE S.A. i NEK UKRENERGO w Okresie Rezerwacji 01.10.2022 r. – 31.10.2022 r. Informujemy, że na stronie internetowej PSE S.A. jest zamieszczony dokument „ Zasady udostępniania i przetargów miesięcznych zdolności przesyłowych na połączeniu międzysystemowym PSE S.A. i NEK UKRENERGO organizowanych jednostronnie przez PSE S.A. w 2022 r. ” (dalej: „ Zasady Przetargów ” ). W związku z powyższym, Biuro Przetargów informuje, że z dniem dzisiejszym, tj. 30...

Więcej...

17 sierpnia 2022, 07:39

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych CEPS w dniu 23.08.2022 r. w godz. od 19:30 do 23:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicach Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...

8 sierpnia 2022, 13:32

OSP informuje, że z uwagi na zaplanowane prace modernizacyjne systemów informatycznych EMCO (pełniącego rolę spedytora na granicy) w dniu 15.08.2022 r. w godz. od 08:30 do 09:30 (CET), planowane jest zawieszenie procesu Jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC) na granicy Czechy-Polska (CEPS-PSE).

Więcej...