Konsultacje publiczne projektu zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Sposób funkcjonowania Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
Opis konsultacji czytaj więcej...
Dane kontaktowe oire@pse.pl
Harmonogram konsultacji
  • 12.01.2023
  • 13.02.2023
Warsztaty w ramach tej konsultacji
Ta konsultacja nie zawiera żadnych warsztatów