BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20191113T000000 DTEND:20191126T235959 SUMMARY:Karta aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP DESCRIPTION:Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego w sprawie procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR