BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200702T000000 DTEND:20200716T235959 SUMMARY:Konsultacje projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020 Regulaminu rynku mocy DESCRIPTION:Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz.U. 2020 poz. 247, dalej „ustawa”), w dniu 2 lipca 2020 r. rozpoczęły konsultacje zmian Regulaminu rynku mocy wynikających z projektu Karty aktualizacji nr RRM/Z/1/2020. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR