BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20191209T000000 DTEND:20191230T235959 SUMMARY:Konsultacje projektu planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 DESCRIPTION:PSE S.A., pełniące funkcję Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego (OSP) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, poddają pod konsultacje zainteresowanych stron projekt planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2021-2030 (dalej: PRSP). LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR