BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20190715T000000 DTEND:20191008T235959 SUMMARY:Konsultacje propozycji metody dokonywania ocen wystarczalności w perspektywie krótkoterminowej i sezonowej (SSAA) DESCRIPTION:Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/941 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie gotowości na wypadek zagrożeń w sektorze energii elektrycznej i uchylające dyrektywę 2005/89/WE (dalej: RPR), ENTSO-E zobowiązane jest opracować propozycję metody dokonywania ocen wystarczalności w perspektywie krótkoterminowej i sezonowej (dalej: SSAA) LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR