BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200415T000100 DTEND:20200415T235900 SUMMARY:Konsultacje publiczne dotyczące propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych DESCRIPTION:15 kwietnia 2020 r. odbędą się warsztaty dla zainteresowanych stron, podczas których OSP przedstawią swoją propozycje zmian oraz omówią wstępne opinie i uwagi od interesariuszy. LOCATION:ENTSO-E Brussels END:VEVENT END:VCALENDAR