BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200323T000000 DTEND:20200501T235959 SUMMARY:Konsultacje publiczne dotyczące propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych. DESCRIPTION:Zgodnie z art. 19 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej, operatorzy systemów przesyłowych (dalej: OSP) zobowiązani są do opracowania propozycji metody wykorzystania przychodów z udostępniania zdolności przesyłowych. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR