BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180119T000000 DTEND:20180209T235959 SUMMARY:Konsultacje publiczne regulaminu rynku mocy DESCRIPTION:Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, dalej „ustawa”) oraz realizując obowiązek, o którym mowa w art. 93 ust. 1 ustawy, rozpoczynają konsultacje publiczne Regulaminu rynku mocy. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR