BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20211014T000000 DTEND:20211115T235959 SUMMARY:Konsultacje publiczne TCM dot.: FRR (art. 157 SO GL) oraz FRCE (art. 152 SO GL) DESCRIPTION:Konsultacje publiczne TCM: "Zasady określania wielkości FRR" (art. 157 ust. 1 SO GL) oraz "Identyfikacja środków mających na celu ograniczenie FRCE oraz koordynacja działań zmierzających do zmniejszenia FRCE" (art. 152 ust. 14 i 16 SO GL) LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR