BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180914T000000 DTEND:20181113T235959 SUMMARY:Konsultacje społeczne propozycji metody klasyfikacji na potrzeby określenia celów aktywacji ofert energii bilansującej DESCRIPTION:Zgodnie z art. 29 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP zobowiązani są do opracowania propozycji zwierającej metodę klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR