BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20190606T070000 DTEND:20190606T235900 SUMMARY:Warsztaty dla uczestników rynku - COCZCA DESCRIPTION:Zgodnie z art. 40 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej: EB GL), wszyscy operatorzy systemów przesyłowych elektroenergetycznych (dalej: OSP) są zobowiązani opracować propozycję metody procesu kooptymalizacji alokacji międzyobszarowych zdolności przesyłowych do wymiany mocy bilansującej lub współdzielenia rezerw. LOCATION:Avenue de Cortenbergh 100, 1000 Bruxelles, Belgia END:VEVENT END:VCALENDAR