BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20190801T000000 DTEND:20190902T235959 SUMMARY:Konsultacje społeczne propozycji planu testów opracowanego na podstawie NC ER DESCRIPTION:Propozycja planu testów została opracowana na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (NC ER) LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR