BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180716T000000 DTEND:20180828T235959 SUMMARY:Konsultacje ws. propozycji dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania (EB GL) DESCRIPTION:Konsultacje publiczne dotyczą opracowanej przez wszystkich OSP propozycji dotyczącej dalszego sprecyzowania i zharmonizowania rozliczania niezbilansowania, zgodnie z Artykułem 52(2) Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL). LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR