BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180803T000000 DTEND:20180903T235959 SUMMARY:Konsultacje ws. propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE (SOGL) DESCRIPTION:Informacja OSP w sprawie opracowania propozycji zakresu wymiany danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE zgodnie z art. 40 ust. 5 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Wytyczne SO GL) i rozpoczęcia procesu konsultacji powyższej propozycji. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR