BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200925T000000 DTEND:20201009T235959 SUMMARY:Opiniowanie ogólnych wytycznych „Usytuowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych NN” DESCRIPTION:W związku z opracowaniem ogólnych wytycznych pn.: „Usytuowanie instalacji paneli fotowoltaicznych w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych NN” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR