BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20191119T000000 DTEND:20191202T235959 SUMMARY:Opiniowanie specyfikacji technicznej "Oznakowanie przeszkodowe" DESCRIPTION:W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych PSE projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Oznakowanie przeszkodowe”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR