BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200508T000000 DTEND:20200528T235959 SUMMARY:Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 kV" DESCRIPTION:W związku z opracowaniem aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: "Osprzęt do linii napowietrznych 220 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR