BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20190318T000000 DTEND:20190410T235959 SUMMARY:Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: "Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN" DESCRIPTION:W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Standard profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR