BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20190813T000000 DTEND:20190830T235959 SUMMARY:Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: „Uziemienia linii napowietrznych” DESCRIPTION:W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych projektu aktualizacji Standardowych Specyfikacji Technicznych pt.: LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR