BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20191120T000000 DTEND:20191129T235959 SUMMARY:Opiniowanie specyfikacji technicznej „Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, SAT i Końcowych”. DESCRIPTION:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „Realizacja testów Systemu Sterowania i Nadzoru (SSiN): FAT, SAT i Końcowych”. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR