BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20220729T000000 DTEND:20220812T235959 SUMMARY:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”. DESCRIPTION:W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR