BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200706T000000 DTEND:20200722T235959 SUMMARY:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej „Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych” DESCRIPTION:W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Standard budowy Stałych Urządzeń Gaśniczych Wodnych (SUGW) auto/transformatorów sieciowych, dławików kompensacyjnych i przesuwników fazowych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR