BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200907T000000 DTEND:20200925T235959 SUMMARY:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej Linia kablowa 110 kV wraz z załącznikiem Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 110 kV DESCRIPTION:W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linia kablowa 110 kV” wraz załącznikiem „Kable elektroenergetyczne i osprzęt kablowy 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR