BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180924T000000 DTEND:20181012T235959 SUMMARY:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DESCRIPTION:W związku z opracowaniem przez Biuro Pomiarów Energii PSE S.A., Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR