BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200907T000000 DTEND:20200922T235959 SUMMARY:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: Linia kablowa SN do zasilania potrzeb własnych DESCRIPTION:W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Linia kablowa SN do zasilania potrzeb własnych”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR