BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20190703T000000 DTEND:20190729T235959 SUMMARY:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV" DESCRIPTION:W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. "Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV", zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR