BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20201012T000000 DTEND:20201027T235959 SUMMARY:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.” DESCRIPTION:W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Technicznej pn.: „Zasady ochrony od przepięć i koordynacja izolacji linii i stacji elektroenergetycznych PSE S.A.”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR