BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180323T000000 DTEND:20180425T235959 SUMMARY:Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe” DESCRIPTION:W związku z opracowaniem przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pt. „Szklane izolatory kołpakowe” zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR