BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20190527T000000 DTEND:20190610T235959 SUMMARY:Oznakowanie napowietrznych linii NN DESCRIPTION:Opiniowanie Specyfikacji Technicznej, pt.: „Oznakowanie napowietrznych linii NN” LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR