BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180404T000000 DTEND:20180503T235959 SUMMARY:Publiczne konsultacje propozycji Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej w zakresie wymagań odnośnie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości DESCRIPTION:Przedmiotem konsultacji są metody dotyczące wymagań odnośnie rezerw regulacyjnych oraz regulacji mocy i częstotliwości, które zostaną zawarte w Załączniku do Porozumienia Ruchowego Obszaru Synchronicznego Europy Kontynentalnej (ang. Synchronous Area Operational Agreement Policy 1 of Load Frequency Control and Reserves). W szczególności będą to propozycje poniższych metod: • określającej zasady wyznaczania wielkości FCR, opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. a SO GL; • dodatkowych właściwości FCR, opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. b SO GL; • określania limitów wielkości wymiany FRR pomiędzy obszarami synchronicznymi opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. z SO GL; • określania limitów wielkości wymiany RR pomiędzy obszarami synchronicznymi opracowanej zgodnie z art. 118 ust. 1 lit. aa SO GL. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR