BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180221T000000 DTEND:20180404T235959 SUMMARY:Publiczne konsultacje propozycji ram wdrażania europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych DESCRIPTION:Proposal of all TSOs performing the reserve replacement process for the implementation framework for a European Platform for the exchange of balancing energy from Replacement Reserves. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR