BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20171221T000000 DTEND:20180128T235959 SUMMARY:Publiczne konsultacje propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w Hansa CCR DESCRIPTION:PSE S.A. oraz pozostali Operatorzy Hansa CCR rozpoczynają konsultacje publiczne propozycji wspólnej metody koordynowanego redysponowania i koordynowanych zakupów przeciwnych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 35 Rozporządzenia CACM. Konsultacje odbędą się za pomocą platformy ENTSO-E i potrwają do 28 stycznia 2018r. LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR