BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180228T000000 DTEND:20180406T235959 SUMMARY:Publiczne konsultacje w sprawie opracowanej przez wszystkich OSP propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy DESCRIPTION:All TSOs proposal for a methodology for coordinating operational security analysis LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR