BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180316T000000 DTEND:20180412T235959 SUMMARY:Publiczne konsultacje w sprawie propozycji zmian w Regionalnym Załączniku dla CCR Core do ujednoliconych zasad alokacji długoterminowych praw przesyłowych DESCRIPTION:Amendments to the “Regional Specific Annex for CCR Core to the Harmonised Allocation Rules for long-term transmission rights” LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR