BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20200922T000000 DTEND:20201021T235959 SUMMARY:Publiczne konsultacje ws. zmienionych ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (RRIF) DESCRIPTION:Konsultacje dotyczą opracowanej przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych (OSP), którzy przeprowadzają proces zastępowania rezerw, zmienionej propozycji ram wdrażania dla europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw zastępczych (RRIF), zgodnie z art. 19 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL). LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR