BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180321T100000 DTEND:20180321T180000 SUMMARY:Warsztat dot. opracowanych przez wszystkich OSP propozycji metody koordynacji analiz bezpieczeństwa pracy oraz propozycji metody oceny istotności środków dla koordynacji wyłączeń DESCRIPTION:SoGL implementation: stakeholder workshop on the methodologies for coordinating operational security analysis and assessing the relevance of assets for outage coordination LOCATION:Bruksela END:VEVENT END:VCALENDAR