BEGIN:VCALENDAR BEGIN:VEVENT DTSTART:20180516T000000 DTEND:20180629T235959 SUMMARY:Ramy wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR) DESCRIPTION:Konsultacje dotyczą przygotowanej przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych propozycji Ram wdrażania mechanizmu wymiany energii bilansującej z rezerw aktywacji automatycznej regulacji wtórnej (aFRR Implementation Framemework), zgodnie z art. 21 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EBGL). LOCATION: END:VEVENT END:VCALENDAR