Kontakt z Centralną Jednostką Inwestycyjną

Biuro w Warszawie – Centrala
Dyrektor Zarządzający CJI
Włodzimierz Mucha

Beata Groszyk
beata.groszyk@pse.pl

Tel.: (22) 321-31-51
Fax: (22) 468-19-77

Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

Biuro w Warszawie – Centrala
Z-ca Dyrektor ds. Technicznych 
Dariusz Jędrychowski

Joanna Baniewicz
joanna.baniewicz@pse.pl

Tel.: (22) 321-31-01
Fax: (22) 468-19-77

Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa

 

Biuro w Katowicach

Anna Warkocz
anna.warkocz@pse.pl

Tel.: (32) 257-86-61
Fax: (32) 251-63-21
Kom.: 601-364-294

ul. Jordana 25
40-056 Katowice

Biuro w Radomiu

Agata Szlaza
agata.szlaza@pse.pl

Tel.: (48) 36-60-046
Fax: (48) 36-60-048
Kom.: 697-716-110

ul. Żeromskiego 75
26-600 Radom

Biuro w Bydgoszczy

Barbara Dryja
barbara.dryja@pse.pl

Tel.: (52) 375-15-89
Fax: (52) 375-15-89
Kom.: 665-991-243

ul. Marszałka Focha 16
85-950 Bydgoszcz


Biuro w Poznaniu

Agnieszka Kośmider
agnieszka.kosmider@pse.pl

Tel.: (61) 861-10-36
Fax: (61) 861-10-22
Kom.: 669-881-757

ul. Marcelińska 71
60-354 Poznań

Biuro w Krakowie

Karina Urgacz
karina.urgacz@pse.pl

Tel.: (12) 390-72-00
Fax: (12) 390-72-01
Kom.: 665-883-050

ul. Jasnogórska 9
31-358 Kraków