Monitoring umów mocowych

Przykłady wypełnionych oświadczeń o spełnieniu Finansowego Kamienia Milowego (załącznik 14.1)

  opisy przykładÓw

Poniżej przedstawiono 2 przykłady wypełnienia oświadczenia o spełnieniu finansowego kamienia milowego, potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 52 ust.1 Ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. 2018 poz. 9 z późn. zm.). Przykłady te nie wyczerpują wszystkich możliwości, w związku z czym należy je traktować jako poglądowe.

Przykład 1

Przykład 1 dotyczy oświadczenia składanego w odniesieniu do nowej jednostki rynku mocy wytwórczej. Inwestycja realizowana na potrzeby tej jednostki dotyczy pojedynczego bloku wytwórczego, nieposiadającego instalacji wspólnych z innymi jednostkami. Dane jednostki rynku mocy zawarto w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki rynku mocy

Blok 1

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

15 MW

Całkowite planowane nakłady inwestycyjne wskazane we wniosku o certyfikację do aukcji głównej

88 000 000,00 zł

Pierwszy rok dostaw umowy mocowej

2021

Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych

2014-2020

Przykład 1 – Nowa jednostka rynku mocy wytwórcza

Przykład 2

Przykład 2 dotyczy oświadczenia składanego w odniesieniu do modernizowanej jednostki rynku mocy wytwórczej. Jednostka fizyczna tworząca jednostkę rynku mocy o nazwie „Blok 2” jest częścią układu blokowego elektrowni i posiada instalacje wspólne z jednostką fizyczną tworzącą jednostkę rynku mocy o nazwie „Blok 3”. Dane obu jednostek zawarto w tabeli poniżej:

Nazwa jednostki rynku mocy

Blok 2

Blok 3

Moc osiągalna netto jednostki rynku mocy

30 MW

70 MW

Całkowite planowane nakłady inwestycyjne wskazane we wniosku o certyfikację do aukcji głównej

21 000 000,00 zł

-

Pierwszy rok dostaw umowy mocowej

2023

-

Okres ponoszenia nakładów inwestycyjnych

2018-2022

-

Przykład 2 – Modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza

Instrukcja złożenia oświadczenia o spełnieniu FKM

Instrukcja dotycząca składania oświadczenia o spełnieniu finansowego kamienia milowego (FKM) (Wersja: 1.1)

 

Instrukcja złożenia oświadczenia o spełnieniu OKM

Instrukcja dotycząca składania oświadczenia o spełnieniu operacyjnego kamienia milowego (OKM) (Wersja: 1.0)

Pełnomocnictwo do dokonywania czynności dotyczących monitorowania realizacji umowy mocowej

Niniejszy dokument stanowi sugerowany wzór pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania czynności dotyczących monitorowania realizacji umowy mocowej.