Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Turośń Kościelna, dz. nr. ew 121/3, obręb 0029 o łącznej powierzchni przewidzianej do najmu / sprzedaży ok. 1,09 ha

2 lipca 2018, 12:31

Turośń Kościelna, dz. nr. ew 121/3, obręb 0029 o łącznej powierzchni przewidzianej do najmu / sprzedaży ok. 1,09 ha

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania: tereny zabudowane inne. Stan techniczno-użytkowy – teren zabudowany budynkiem garażowo-warsztatowym. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – uzbrojona. Stan otoczenia nieruchomości - od strony północnej za drogą lokalną pola uprawne, od strony południowej droga wewnętrzna stacji Narew, od strony wschodniej przylega do działki 123/3, od strony zachodniej przylega do działki 113/4. Całość ogrodzona. Dostęp do drogi publicznej  - tak.

 

Adres

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • dz.nr.ew 121/3, obręb 0029 Turośń Kościelna, o łącznej powierzchni przewidzianej do najmu / sprzedaży ok. 1,09 ha
  • kształt działek - nieregularny; teren działek zabudowany budynkiem garażowo – warsztatowym,
  • użytek wg. rejestru gruntów - inne tereny zabudowane

Stan prawny

  • własność
  • ograniczenia w obrocie: brak
  • ograniczenia w użytkowaniu: brak