Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Tyłowo, gmina Krokowa, nr dz. ew. 246/5, 375, obręb 20, powierzchnia przewidziana do najmu / sprzedaży 37 489 m2

10 lipca 2018, 16:54

Tyłowo, gmina Krokowa, nr dz. ew. 246/5, 375, obręb 20, powierzchnia przewidziana do najmu / sprzedaży 37 489 m2

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania - grunty orne. Stan techniczno-użytkowy - dobry. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej - brak. Tereny niezabudowane, wykorzystywane rolniczo oraz kompleksy leśne. Obowiązujące mpzp lub studium - brak. Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości- brak. Dostęp do drogi publicznej powiatowej nr 1526G,

 

 

Adres

 

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • nr. dz. ew. 246/5, 375, obręb 20 Tyłowo, gmina Krokowa,
  • powierzchnia przewidziana do najmu / sprzedaży 37 489 m2,
  • kształt działki nieregularny,
  • użytek wg. rejestru gruntów - grunty orne
  • faktyczny sposób użytkowania - grunty orne

 

Stan prawny

  • własność,
  • ograniczenia w obrocie - brak,