Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Warszawa, nr dz. ew. 57 obręb 7-12-06 Bielany, powierzchnia przewidziana do dzierżawy/sprzedaży ok. 3000 m2

15 maja 2018, 16:09

Warszawa, nr dz. ew. 57 obręb 7-12-06 Bielany, powierzchnia przewidziana do dzierżawy/sprzedaży ok. 3000 m2

Opis nieruchomości

aktualny stan zagospodarowania: tereny rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany, rów odwadniający. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - nieużytki, od strony południowej zabudowa domkiem jednorodzinnym. Dostęp do drogi publicznej – ul. Energetyczna.

 

 

Adres

  • Warszawa, Dzielnica Bielany,
  • ul. Estrady 50.

 

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • nr. dz. ew.57 obręb 7-12-06 Bielany, m.st. Warszawa, o łącznej powierzchnia przewidziana do dzierżawy / sprzedaży ok. 3000 m2,
  • kształt działek - nieregularny; teren działek niezabudowany,
  • użytek wg. rejestru gruntów - tereny rolne,
  • faktyczny sposób użytkowania - nieużytki.

 

Stan prawny

  • użytkowanie wieczyste,
  • ograniczenia w obrocie: brak
  • ograniczenia w użytkowaniu: brak