Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl

Powrót

Wysocko Wielkie, nr dz.ew. 11/23, obręb 0026 Wysocko Wielkie, gmina Ostrów, 1,5300 ha

15 maja 2018, 16:02

Wysocko Wielkie, nr dz.ew. 11/23, obręb 0026 Wysocko Wielkie, gmina Ostrów, 1,5300 ha

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania – działka niezabudowana, częściowo porośnięta iglakami (samosiew), dwa słupy 110 kV. Stan techniczno-użytkowy – działka ogrodzona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – nie dotyczy. Stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona – najbliższe sąsiedztwo stanowi stacja elektroenergetyczna, park, zabudowa przemysłowa i grunty orne, w dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa. Obowiązujące mpzp lub studium – brak mpzp, w studium tereny rolne. Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości – wynikające z posadowionych słupów 110 kV. Dstęp do drogi publicznej – brak bezpośredniego dostępu,

 

Adres

  • Wysocko Wielkie – gm. Ostrów Wielkopolski
  • Ulica Wylotowa

 

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • dz. nr ew. 11/23, obręb 0026 Wysocko Wielkie, gmina Ostrów, 1,5300 ha,
  • nieregularny zbliżony do prostokąta,
  • Ba – tereny przemysłowe,
  • grunt niezagospodarowany.

 

Stan prawny

  • własność,
  • ograniczenia w obrocie - brak,
  • służebności, ograniczenia w użytkowaniu - brak.