Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Zamość, nr dz. ew.109/6, obręb Płoskie, 12600 m2

27 kwietnia 2018, 12:12

Zamość, nr dz. ew.109/6, obręb Płoskie, 12600 m2

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania: tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, w dalszej odległości pojedyncze nieruchomości z zabudową. Obowiązujące mpzp lub studium – brak. Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości: konieczność wykonania pomiarów hałasu w przypadku zabudowy mieszkalnej. Dostęp do drogi publicznej - tak

 

Adres

  • Płoskie 356,
  • 22-400 Zamość,

 

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • nr. dz. ew.109/6, obręb Płoskie, gmina Zamość,
  • powierzchnia przewidziana do najmu / dzierżawy – 12 600 m²,
  • kształt działki: działka o regularnym prostokątnym kształcie,
  • użytek wg. rejestru gruntów: 1,00 ha lasy, 0,26 ha grunty orne,
  • faktyczny sposób użytkowania: tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie

 

Stan prawny

  • użytkowanie wieczyste,
  • ograniczenia w obrocie: brak,
  • ograniczenia w użytkowaniu: brak.