Nieruchomości GK PSE na sprzedaż i wydzierżawienie

Zespół Zarządzania Nieruchomościami

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna

tel.: 503 793 566

nieruchomosci@pse.pl


• Regulamin sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości / prawa własności nieruchomości
 

Powrót

Zawiercie, nr dz. ew., 2/3, 34/5, 190/1 obręb Łośnice, 4,8 ha

27 kwietnia 2018, 11:36

Zawiercie, nr dz. ew., 2/3, 34/5, 190/1 obręb Łośnice, 4,8 ha

 

Opis nieruchomości

Aktualny stan zagospodarowania: tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany,
stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, w dalszej odległości pojedyncze nieruchomości z zabudową. Obowiązujące mpzp lub studium – brak. Ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości: konieczność wykonania pomiarów hałasu w przypadku zabudowy mieszkalnej. Dostęp do drogi publicznej - tak.

Adres

  • 42-400 Zawiercie
  • ul. Łośnicka 46,

 

Opis nieruchomości wg. ewidencji gruntów

  • nr. dz. ew., 2/3, 34/5, 190/1 obręb Łośnice, Miasto Zawiercie, o łącznej powierzchnia przewidziana do dzierżawy / sprzedaży ok. 4,8 ha,
  • kształt działek - nieregularny; teren działek niezabudowany,
  • użytek wg. rejestru gruntów - tereny rolne
  • faktyczny sposób użytkowania - nieużytki

 

Stan prawny

  • użytkowanie wieczyste,
  • ograniczenia w obrocie: brak
  • ograniczenia w użytkowaniu: brak