Sprzedaż nieruchomości

24 kwietnia 2019, 13:53

Widełka 873, 36-145 Widełka, powierzchnia przewidziana do najmu / dzierżawy łącznie: 3553 m2
Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania - tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, przedmiotowe działki przyległe do stacji elektroenergetycznej poza jej granicami....

Więcej...

2 lipca 2018, 12:31

Turośń Kościelna, dz. nr. ew 121/3, obręb 0029 o łącznej powierzchni przewidzianej do najmu / sprzedaży ok. 1,09 ha
Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania: tereny zabudowane inne. Stan techniczno-użytkowy – teren zabudowany budynkiem garażowo-warsztatowym. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – uzbrojona. Stan otoczenia nieruchomości - od strony północnej za drogą lokalną pola uprawne, od strony południowej droga wewnętrzna stacji Narew, od strony wschodniej przylega do działki 123/3, od strony zachodniej przylega do działki 113/4. Całość ogrodzona....

Więcej...

2 lipca 2018, 12:13

M. Gdańsk, dz. nr. ew 203/2, obręb 0301, 301S o łącznej powierzchni przewidzianej do najmu / dzierżawy ok. 0,4219 ha
Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania: nieużytek. Stan techniczno-użytkowy – nieużytki. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak. Stan otoczenia nieruchomości - miejscowość zurbanizowana, tereny depresyjne położone poniżej poziomu morza. Dostęp do drogi publicznej - tak. Adres Gdańsk, Tama Pędzichowska http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/?locale=pl&gui=new&sessionID=4005951 Opis...

Więcej...

15 maja 2018, 16:09

Warszawa, nr dz. ew. 57 obręb 7-12-06 Bielany, powierzchnia przewidziana do dzierżawy/sprzedaży ok. 3000 m2
Opis nieruchomości aktualny stan zagospodarowania: tereny rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany, rów odwadniający. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - nieużytki, od strony południowej zabudowa domkiem jednorodzinnym. Dostęp do drogi publicznej – ul. Energetyczna. Adres Warszawa, Dzielnica Bielany, ul. Estrady 50. ...

Więcej...

15 maja 2018, 15:58

Wysocko Wielkie, nr dz.ew. 11/23, obręb 0026 Wysocko Wielkie, gmina Ostrów, 1,5300 ha
Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania – działka niezabudowana, częściowo porośnięta iglakami (samosiew), dwa słupy 110 kV. Stan techniczno-użytkowy – działka ogrodzona, nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – nie dotyczy. Stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 12:12

Zamość, nr dz. ew.109/6, obręb Płoskie, 12600 m2
Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania: tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, w dalszej odległości pojedyncze nieruchomości...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:49

Michałów, dz. ew. nr 107, obręb 0017 Michałów, gm. Halinów - obszar wiejski, 2400 m2
Opis nieruchomości Stan techniczno-użytkowy – zabudowana budynkami do wyburzenia. Stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – uzbrojona. Zgodnie z zapisami MPZP miejscowości Michałów, gmina Halinów, teren nieruchomości znajduje się w obszarze oznaczonym jako PU – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej. Nad działką przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Miłosna – Mościska, działka ma...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:36

Zawiercie, nr dz. ew., 2/3, 34/5, 190/1 obręb Łośnice, 4,8 ha
Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania: tereny zadrzewione i zakrzewione, nieużytkowane rolnie. Stan techniczno-użytkowy – teren niezagospodarowany, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej – brak urządzeń. Stan otoczenia nieruchomości - otoczenie nieruchomości stanowią tereny rolne, działki sąsiednie niezabudowane, zadrzewione, w dalszej odległości pojedyncze nieruchomości z...

Więcej...

27 kwietnia 2018, 11:28

Wrocław, ul. Zabrocka, nr dz. ew. 4/1 - 1,1493 ha
Opis nieruchomości Aktualny stan zagospodarowania – działka zabudowa ogrodzeniem, drogą wewnętrzną, oświetleniem, stanowiskami autotransformatorów – 2 st. i kanalizacją deszczową – przewidziane do likwidacji połowa 2018r. Stan otoczenia nieruchomości – teren rozdzielni 110 kV, tereny rolnicze, w dalszym sąsiedztwie tereny mieszkaniowe, usługowe i produkcyjne. Obowiązujące mpzp lub...

Więcej...