Powrót

Warunki prowadzenia rekrutacji

Warunki prowadzenia rekrutacji

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w PSE S.A. prosimy o przesyłanie ofert na adres: rekrutacja@pse.pl.

Administratorem danych osobowych podanych w zgłoszeniach rekrutacyjnych jest PSE S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach realizacji procesu rekrutacji. Dane przechowywane będą w bazie rekrutacyjnej przez okres dwóch lat. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zgłoszenia rekrutacyjne zawierające CV oraz list motywacyjny będą rozpatrywane i przechowywane przez PSE S.A., pod warunkiem zamieszczenia w nich następującego oświadczenia:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSE S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w tym na zamieszczenie ich w bazie rekrutacyjnej PSE S.A."

CV bez własnoręcznego podpisu pod klauzulą ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (chętnie skan do formatu pdf) nie zostaną uwzględnione w procesach rekrutacyjnych.

Zastrzegamy sobie prawo do rejestrowania i przetwarzania danych kandydatów posiadających kwalifikacje, które mogą być wykorzystane w PSE S.A. Dane pozostałych kandydatów nie będą rejestrowane i przetwarzane. Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję.

PSE S.A. zastrzega sobie prawo do udzielania odpowiedzi wyłącznie na oferty uczestniczące w postępowaniu kwalifikacyjnym.


Ogłoszenia rekrutacyjne