Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Strategiczna rola PSE, jako operatora systemu przesyłowego przejawiająca się w zapewnianiu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zobowiązuje i motywuje zarazem do uwzględniania zasad zrównoważonego rozwoju w codziennej działalności Spółki.
Zrównoważony Rozwój dla PSE oznacza racjonalne korzystanie z istniejących zasobów naturalnych tak, aby nie uległy one zniszczeniu lub wyczerpaniu zarówno obecnie, jak też w przyszłości. PSE traktują te kwestie nie tylko jako przejaw odpowiedzialności Spółki za swoje społeczne i środowiskowe otoczenie, ale dowód otwartości na przyszłość, efektywność i innowacyjność w podejściu do prowadzonej działalności.
więcej...


Deklaracje na rzecz zrównoważonego rozwoju

PSE podpisały Deklarację polskiego biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju (28 maja 2012 roku) oraz Deklarację zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej (17 czerwca 2010 roku).
więcej...


Filary zrównoważonego rozwoju PSE

Równorzędnymi filarami, będącymi jednocześnie obszarami zrównoważonego rozwoju naszej organizacji są:
więcej...


Nasze wartości

Wartości PSE stanowią drogowskaz dla pracowników w drodze do osiągania celów, wskazując normy i główne zasady postępowania na co dzień. Ich przestrzeganie umożliwia PSE zrównoważony rozwój, który jest długofalową strategią Spółki, jak też stanowi element budowania silnych fundamentów zaufania kontrahentów i społeczności lokalnych.
więcej...


Raporty społeczne

Szósty zintegrowany Raport wpływu PSE

13,57 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki wytworzyły Polskie Sieci Elektroenergetyczne w 2022 r. Spółka odprowadziła 1,41 mld zł podatków oraz składek do budżetów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a na ochronę środowiska poniosła nakłady w wysokości 14,6 mln zł. PSE zredukowały o 22 proc. emisję CO2 w stosunku do roku 2017, w którym to po raz pierwszy spółka wyliczyła emisje. To tylko część danych z najnowszego Raportu wpływu PSE.


więcej...

 


Kontakt

Pełnomocnik ds. Zrównoważonego Rozwoju w GK PSE

Małgorzata Jachimowska-Noworyta
tel.: 22 242 17 06
malgorzata.jachimowska-noworyta@pse.pl


Dobre praktyki

Z kamerą w gnieździe rybołowa

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wspólnie z Lasami Państwowymi ponownie uruchomiły, transmisję na żywo z gniazda rybołowów, które usytuowane jest na słupie elektroenergetycznym należącym do PSE. Słup znajduje się na terenie nadleśnictwa Lipka, w północno-zachodniej Polsce.
więcej...