Obszar Cyberbezpieczeństwa

Obszar Cyberbezpieczeństwa określa zasady sektorowe dotyczące aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej, w tym zasady dotyczące wspólnych wymogów minimalnych, planowania, monitorowania, sprawozdawczości i zarządzania kryzysowego.

 

Obszar Cyberbezpieczeństwa obejmuje: 

  • Kodeks sieci dotyczący zasad sektorowych w zakresie aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej (NC CS - CyberSecurity aspects of cross-border electricity flows).

 

Wdrażanie Kodeksów Cyberbezpieczeństwa obejmuje

Lp.

Akt prawny 

Zakres merytoryczny Kodeksu

Status Kodeksu i publikator

Informacje o Kodeksie

1.

Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2024/1366 z dnia 11 marca 2024 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 poprzez ustanowienie kodeksu sieci dotyczącego zasad sektorowych w zakresie aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej (Dz.U. UE z 24.5.2024 Seria L)

Kodeks sieci dotyczący zasad sektorowych w zakresie aspektów cyberbezpieczeństwa w transgranicznych przepływach energii elektrycznej (NC CS),

określający m. in. zasady oceny ryzyka w cyberprzestrzeni, minimalne wspólne wymogi w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz zasady zarządzania kryzysowego.

Akt prawny obowiązujący.

Kodeks został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 24 maja 2024 r., wszedł w życie w dniu 13 czerwca 2024 r.

Treść rozporządzenia

 

Więcej informacji